Toepassing van de Europese GDPR wetgeving

Informatie die wij van derden ontvangen zal uitsluitend gebruikt worden om onze contractuele en/of legale verplichtingen. Het begrip “contractueel” omvat het begrip van “legitiem belang”.

Elk slecht gebruik die te wijten is aan een Belgisch of Europees administratie mag in geen enkel geval aan ons toegeschreven worden.

Wie bezorgd is over het wettelijk verplicht overdracht van informatie van ons bedrijf aan een administratie, is verplicht, om zijn rechten te laten respecteren, zich te wenden tot de betrokken administratie.

Ons bedrijf geeft geen informatie over derden door aan onderaannemers.

Informatie die door derden ontvangen is, zal intern bewaard worden, zolang de wet ons ertoe dwingt. Zodra het ultiem voorschrift bereikt, zal deze, op op specifiek verzoek van de betrokken derde, vernietigd zijn, en dit zowel voor papier als digitaal formaat.

Informatie omtrent die onderwerp kan opgevraagd worden via onze site of via aangetekende brief aan onze sociale zetel.

Aanvragen zonder rechtsgrondslag zullen niet worden beantwoord.